Börser

Aktier kan du handla på många olika börser. Här länkar vi till en massa olika börslistor.

Alternativa Aktiemarknaden
En liten svensk börslista där handel sker endast vid vissa utvalda datum.

Aktietorget
En marknadsplats med i allmänhet små svenska bolag och dess aktier.

CME – Chicago Mercentile Exchange
Amerikansk börs för råvaror. Chicagobaserade CME Group äger de tidigare separata börserna NYMEX (New York Mercantile Exchange) och COMEX (Commodity Exchange). CME äger också Dow Jones Indexes.

First North
Stockholmsbörsens egen bakgård, en marknadsplats där kraven på bolagen och aktierna kan vara lägre än på
huvudlistan.

LME – London Metal Exchange
Råvarubörsen i London.

ICE – Intercontinental Exchange
Amerikansk bolag som äger flera olika börser som NYSE Euronext. I koncernen ingår även råvarubörser som den tidigare självständiga Londonbaserade börsen International Petroleum Exchange (IPE), numera ICE Futures.

Nasdaq
Tekniktung amerikansk börs som numera äger Stockholmsbörsen.

NGM
En liten marknadsplats med i allmänhet små bolag och dess aktier.

NYSE Euronext
Aktie- men också råvarubörs (läs mer nedan under rubriken ”Råvarupriser”). NYSE Euronext är resultatet av en sammanslagning mellan NYSE (New York Stock Exchange) och europeiska Euronext. Numera ägs NYSE Euronext av ICE. På börsen NYSE ARCA handlas många ETF:er och ETN:er.

Onoterat
Extremt liten svensk börslista med bolag.

Stockholmsbörsen (Nasdaq OMX Nordic)
Efter många omgörningar och domännamnsbyten genom åren börjar OMX och Nasdaqs nordiska börssajt bli bra.

Stockholmsbörsen liständringar
Stockholmsbörsens liständringar finns här, det vill säga nya bolag, avnoteringar och namnbyten.