Screeners & utdelningsjakt

Här hittar du screeners och sajter som listar utdelningsaktier och ETF:er.

4-traders.com
Hitta aktier av alla de slag.

Börsdata
Historiska data om hur främst de svenska börsbolagen presterat. Går att hitta bra information om utdelningshistorik och direktavkastning.

Dividata.com
Hitta utdelningsinformation och aktier som ger hög direktavkastning.

Dividend Yield Hunter
Listor på olika värdepapper som ger utdelningar.

Dividendhistory
Se statistik för utdelning.

Drip Investings verktyg
Hitta utdelningsaristokrater i olika filer och sorteringar.

Finviz
Gratis screener för många olika bolag.

Yahoo Finance Screener
Hitta aktier av alla de slag.